Uoči okončanja mandata, veleposlanica/ambasadorica BiH u Slovačkoj Republici sa sjedištem u Pragu Danka Savić razgovarala je u Bratislavi sa ministrom vanjskih i europskih poslova Miroslavom Lajčakom kojem se zahvalila na velikoj potpori koju Slovačka Republika pruža BiH u procesu europskih integracija.Ministar Lajčak je pohvalio napredak koji je BiH učinila na njenom europskom putu i sa obje strane izaženo je zadovoljstvo zbog toga što je Vijeća EU za opće poslove (GAC) došlo do zaključka u kojem se traži od Europske komisije da sačini upitnik za zahtjev BiH za članstvo u EU. Ministar Lajčak je naglasio da je Slovačka nastaviti podržavati BiH u njenoj transformaciji u procesu prenošenja svog iskustva kroz projekte razvojne pomoći.

160929 Lajcak Savic 01

IMG_2972

29.09.2016. godine