Centralna izborna komisija BiH je na 77. (hitnoj) sjednici dopunila Odluku o listi zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.
Sada se na dopunjenoj listi nalaze i Republika Češka, Republika Francuska i Republika Grčka a od ranije su na listi Australija, Kanada, Mađarska, Republika Finska, Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države.
Iz navedenih država u uvjetima izuzetno otežanog ili prekinutog poštanskog prometa uzrokovanog epidemijom virusa COVID-19, kao i u slučaju znatno otežanog poštanskog prometa sa prekookeanskim zemljama, birač može dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine povratnu kovertu za Centralnu izbornu komisiju BiH u posebnoj koverti koja sadrži poštanski žig zemlje iz koje se glasa, a da datum na poštanskom žigu bude najkasnije 15.11.2020. godine, odnosno za birače koji iz tih država glasaju za Gradsko vijeće Grada Mostara 20.12.2020. godine.
Ponavljamo, biračima koji iz navedenih država glasaju putem pošte sada je omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adresu pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu, uz napomenu da na koverti za diplomatsko- konzularno predstavništvo BiH naznače: „Glasački paket- ne otvaraj“ .
Koverta mora sadržavati poštanski žig zemlje iz koje se glasa, sa datumom najkasnije do 15.11.2020.
Napominjemo, prema odluci zakonodavnih tijela, nije moguće glasati u prostorijama Ambasade BiH u Pragu, nego svoje glasačke listiće morate poslati poštom.
Adresa za slanje u Češkoj Republici je:
Embassy of Bosnia and Herzegovina to the Czech Republic
Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny
Opletalova 27
110 00 Praha
Molimo da ovu vijest proslijedite svima koji svojim glasom žele sudjelovati na Izborima 2020.