Grupa od deset bosanskohercegovačkih državljana koji su se zatekli u Češkoj Republici u vrijeme pandemije koronavirusa, organizovanim prijevozom su u subotu 28.03.2020., u 06:30, stigli na granični prijelaz Gradiška.

Nakon ulaska u BiH, dočekali su ih pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine, te ispratili u prostoriju u kojoj su bili pregledani i u kojoj im je izdato rješenje o kućnoj izolaciji. Nakon toga su privatnim vozilima nastavili put prema svojim krajnjim odredištima. Bili su u obavezi da se jave u Domove zdravlja u mjestu prebivališta, te u nadležne policijske stanice. Narednih 14 dana će provesti u samoizolaciji.

Prijevoz putnika je organiziralo privatna kompanija iz Češke Republike, čiji su bili uposlenici. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu je asistirala u pripremi puta i potrebne dokumentacije. U koordinaciji sa ambasadama BiH u Beču, Ljubljani i Zagrebu, osiguran je nesmetan prolazak autobusa u kojem su se nalazili putnici. U Republici Hrvatskoj im je osigurana i policijska pratnja od samog ulaska u tu zemlju, pa sve do konačnog prelaska putnika u BiH na GP Gradiška.