Program se sastoji od pozorišnih predstava, koncerata, filmova, likovnih umjetnosti Izložbi, panel diskusija, književnih večeri, arhitekture, videa, programa predstavljanja kulturne baštine i dječjih programa. Programi će biti predstavljeni u narednom izdanju Festivala.

Programi Festivala održavat će se ne samo u  pozorištima, galerijama, muzejima i koncertnim dvoranama u gradu,  nego  I na  olimpijskim planinama, kako tokom festivala tako i u toku  Ceremonije otvaranja i zatvaranja. Festival ima čast pozvati Vas da svoj projekt predstavite kao jedan od programa za sljedeće izdanje festival “Sarajevska zima”.

Aplikacije za različite grane umjetnosti:

APLIKACIJA FILM I VIDEO 2016

APLIKACIJA KNJIŽEVNOST 2016

APLIKACIJA MUZIKA 2016

APLIKACIJA SCENSKE UMJETNOSTI 2016

APLIKACIJA VIZUELNA UMJETNOST 2016

PRIJAVE moraju biti dostavljene do 21.10. 2015.

Za sve dodatne informacije:  Tel /: +387 33 266 621 Fax /: + 387 33 266 630 e-mail: sarajevskazima31@gmail.com.