U Pragu su 27. i 28.4.godine, u okviru posjete Odbora za vanjsku politiku parlamenata država Zapadnog Balkana, boravili predsjednici Odbora za vanjsku politiku BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.  Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za vanjsku politiku Parlamentarne skupštine BiH i Merdžana Iglica, tajnica Komisije za vanjske poslove PSBIH, su činile parlamentarno izaslanstvo BiH.Tokom dvodnevnog boravka, izaslanstva su se sastala sa Karelom Schwarzenbergom, predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta, Zdeněkom Brožom, predsjednikom Odbora za vanjsku politiku, obranu i sigurnost Senata, zamjenikom ministra vanjskih poslova Ivom Šrámekom i sa ministrom vanjskih poslova Lubomírom Zaorálekom. Na pomenutim sastancima, perdstavljena je predstavljena je inicijativa Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora s ciljem da, kroz suradnju s Odborima za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, pruži potporu europskoj integraciji država regije i upozori ostale države članice EU na važnost održavanja dinamike tog procesa. Češka strana izrazila je spremnost da snažno podrži eurointegracijske napore država naše regije i pohvalila ovu inicijativu za jačanje regionalne suradnje. Proširenje EU na zemlje naše regije je jedan od prioriteta češke spoljne politike

IMG_2070IMG_2071