POŠTOVANI,

 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, donijela je Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2016. godine, koji će se održati 02.10.2016. godine. Isti organ donio je i Odluku o diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (broj 05-1-02-2-502-1/16 od 04.05.2016.godine) u kojima se planira organizovaje glasanja za Lokalne izbore.

Kako je navedenom odlukom utvrdeno da se i u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Pragu planira organizovanje glasanja za državljane Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na području Češke Republike, molimo da vaše članove i ostale gradane BiH obavijestite o mogućnosti glasanja u Ambasadi BiH u Pragu. Takode dostavljamo i odluku CIK sa pratećim materijalima koji su dostupni i na web stranici CIK BiH www.izbori.ba

Gradani BiH koji borave u Češkoj i prijave se za glasanje u Ambasadi BiH, mogu koristiti i soluciju glasanja putem pošte ukoliko se zbog manjeg interesovanja ne odredi ovaj DKP kao mjesto glasanja.

 

Prag, 03.06.2016.godine                                                                                            AMBASADA BiH U PRAGU