Objavljen je rok za prijavu za Nacionalni program stipendija Republike Slovačke, a to je 31. oktobar 2020. do 16:00 CET. Stipendije se odnose na ljetni semestar akademske 2020./2021. Prijave se podnose on-line na www.scholarships.sk (međunarodni kandidati).

Nacionalni program stipendiranja Republike Slovačke podržava mobilnost međunarodnih studenata, doktoranata, univerzitetskih nastavnika, istraživača i umjetnika. U prilogu možete pronaći letak s osnovnim informacijama o programu (na engleskom jeziku). Podnosioci zahtjeva mogu pronaći detaljne informacije o programu na www.scholarships.sk.

Stipendije iz Nacionalnog programa stipendiranja Republike Slovačke podržavaju i mobilnost studenata univerziteta, doktoranata i postdoktorata slovačkih univerziteta ili istraživačkih organizacija kako bi pokrili životne troškove tokom studiranja ili istraživačkog boravka na univerzitetu.

Uspostavljanje Nacionalnog programa stipendiranja za podršku mobilnosti studenata, univerzitetskih nastavnika i istraživača odobrila je Vlada Republike Slovačke. Nacionalni program stipendiranja Republike Slovačke finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke , istraživanja i sporta Slovačke Republike.