Poštovani državljani Bosne i Hercegovine koji se nalazite u Republici Češkoj i Republici Slovačkoj,

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 07.05.2020. godine donijela Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. godine u Bosni i Hercegovini, te vas pozivamo da iskoristite svoje glasačko pravo i registrujete se za glasanje na Lokalnim izborima 2020.

Tekst odluke na: http://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Odluka_o_raspisivanju_lokalnih_izbora_2020-bos.pdf

 

Registracija birača koji glasaju izvan BiH će se i za ove Lokalne izbore vršiti na osnovu obrazaca PRP 1 ( za osobe koje se prvi put registriraju izvan BiH) i PRP 2 ( za osobe koje su već registrirane na proteklim izborima).

Za razliku od prethodnih godina, Centralna izborna komisija BiH neće biti u mogućnosti da glasačima dostavi registracijske obrasce putem pošte, te se isti mogu pronaći na našoj web stranici u nastavku teksta, u prostorijama Ambasade Bih u Pragu,  te na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba i Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba

 

Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine može da se prijavi osoba  koja privremeno živi u inostranstvu i izbjеgla osoba iz BiH a ispunjava sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je navršila 18 godina odnosno da će do dana održavanja izbora (04.10.2020.) navršiti 18 godina i
 • da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

Ukoliko se prvi put prijavljujete za glasanje izvan BiH važno je znati slijedeće:

 

 1. OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • obrazac prijave PRP-1 -popunjeni potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu
 • kopija jednog važećeg identifikacionog dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e i to lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

 

 1. IZBJEGLA OSOBA IZ BiH (osoba koja nije nikad dobila dokument izdat u okviru CIPS-a /IDDEEA-e)

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • obrazac prijave PRP-1 -popunjeni potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu
 • identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),
 • dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH) i
 • dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe).Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

 

Ukoloiko ste upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima važno je znati slijedeće:

 

IZBJEGLA OSOBA ILI OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH

 

Dokumenti koje treba dostaviti:

 • obrazac prijave PRP-2-popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu
 • kopija jednog važećeg identifikacionog dokumenta s fotografijom:

lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

 

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata:  pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

 

VAŽNO!

POTPISI PODNOSIOCA PRIJAVA NA OBRASCIMA PRP-1 I PRP-2 MORAJU BITI IDENTIČNI POTPISU SA DOKUMENTA KOJI SE PRILAŽE KAO DOKAZ IDENTITETA PODNOSIOCA PRIJAVE.

 

Centralna izborna komisija BiH je Odlukom o diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u kojima se planira organizovanje glasanja za Lokalne izbore 2020. godine planirala organizovanje glasanje u Ambasadi BiH u Pragu ali će CIK konačnu odluku o tome donijeti nakon isteka roka za registraciju birača koji se registruju u DKP BiH. Državljanima BiH koji se prijave za glasanje lično u DKP BiH, a u kojima ne budu ispunjeni uslovi za organizovanje glasanja, omogućit će se glasanje poštom.

Više na:

http://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Biraci_glasaci/Odluka_o_DKP_BIH_u_kojima_se_planira_organizovanje_glasanja_2020-bos.pdf

 

Krajnji rok do kada prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH bit će naknadno objavljen na internet stranici CIK BiH www.izbori.ba

 

PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BiH ŠALJU SE NA ADRESU:

IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI

Poštanski pretinac 45171000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Ili na fax +387 033 251 333 i +387 033 251 334

Ili e-mail: prijavapp@izbori.ba

 

Provjera statusa obrade za glasanje izvan BiH obaveza je podnosioca prijave.

Provjera se može izvršiti putem dežurnog telefona:+387 033 251 331 i +387 033 251 332ili na e-mail: info@izbori.ba

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba

U nastavku takođe možete pronaći obrasce PRP-1 I PRP-2, kao I ostale važne informacije  o Lokalnim izborima 2020.

Dodatno dokumenti u PDF-u 

 

PRP 1-BH Obrazac za glasanje izvan BiH – HR

Forma 2020 PRP-2

Vodič 2020 HRV