Zbog godišnjih odmora, u periodu od četvrtka 21.06.2018. godine do ponedjeljka 23.07.2018. godine, Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Pragu radit će u smanjenom obimu.

Molimo da se za svaku potrebnu konzularnu uslugu prethodno najavite na broj telefona: 00420 22 44 22 511, svaki radni dan od 09.00 do 17.00 sati,  kako biste se sa osobljem Ambasade BiH u Pragu dogovorili o eventualnom terminu dolaska.