Konzulární informace

Občané České republiky a Slovenské republiky, jsou osvobozeni od vízové povinnosti při, vstupu, tranzitu a výstupu z Bosny a Hercegoviny do 90 dnů v období šesti měsíců.

Seznam zemí osvobozených od vízové povinnosti, je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny www.mvp.gov.ba.

Držitelé pasů zemí, které nejsou osvobozeny od vízové povinnosti, musí žádat o vízum.