Ovim putem obavještavamo da je trenutno otvoren četrvrti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”. Riječ je o grant programu koji podržava mala i srednja preduzeća. Uvjet je da tvrtke nisu starije od tri godine,te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

Poziv je otvoren od 26. veljače 2019. do 01. travnja 2019. godine, a sama aplikacija i detalji poziva mogu se pronaći na linku: http://www.grant.diasporainvest.ba/

Više informacija o četvrtom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu aktivniosti USAID Projekta “Diaspora Invest” na linku:
http://mis.diasporainvest.ba/documents/gapplicationtemplates/BCS_ENG_Request_for_Applications.pdf