Současně s procesem rekonstrukce, Bosna a Hercegovina je v procesu pozitivního hospodářského rozvoje a hospodářské stability. Na pěti dárcovských konferencích, mezinárodní společenství – státy a mezinárodní organizací, přátelé Bosny a Hercegoviny – se zavázaly věnovat 5582000000 USD na rekonstrukci Bosny a Hercegoviny. Největší dárci jsou Evropská unie (EU), Světová banka, Spojené státy, Japonsko a islámské státy. V rámci svých možností, budování a oživení naší země značně přispěly i další významné donátory.

V předchozím procesu rekonstrukce je obnovena téměř všechna hlavní infrastruktura, velký počet bytových jednotek, a byly vytvořené reálné podmínky pro obchodní investice a hospodářský rozvoj.

Kromě hmotné obnovy, Bosna a Hercegovina zároveň konči proces reformy právního systému a měnové politiky, které budou dále zlepšovat podmínky pro zahraniční investice v naší zemi.

Bosna a Hercegovina má dnes velmi stabilní a směnitelnou měnu, zcela vázánu na euro. Měna Bosna a Hercegovina (BAM), je jedním z nejvíce stabilních národních měn v jihovýchodní Evropě.

Bosna a Hercegovina je plnoprávným členem Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V listopadu 2005, naše země začala jednání o Dohodě o stabilizaci a přidružení s Evropskou unií. Technická část jednání byla úspěšně dokončena, a Bosna a Hercegovina podepsala Dohodu v roce 2008.

Na konci roku 2006, Bosna a Hercegovina vstoupil do Programu NATO – Partnerství pro mír, s realistickými předpoklady pro plné členství v NATO.

Rovněž, Bosna a Hercegovina se v prosinci 2006 stala členem CEFTA (zóna volného obchodu ve střední Evropě).

Již v roce 2000 míra růstu měla dvě číslice. Inflace je pod kontrolou, a nepřekračují míru inflace v Evropské unii.

Hlavní obory, ve kterým se zaznamenává ekonomický růst jsou služby a lehký průmysl, se malým a středním podniků (MSP) v čele tohoto procesu. Stále narůstající počet zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině, včetně některých ze světových lídrů v určitých oblastech, stejně jako rostoucí rozvoj cestovního ruchu, významně ovlivňují další hospodářský růst naší země.

Cesta, kterou Bosna a Hercegovina prošla v předchozím období – od válkou zničené a zdevastované země, do země, která je každý den blíž k plnému členství v euroatlantické integraci, je nejlepším ukazatelem stability a ekonomického zabezpečení, které se jí podařilo dosáhnout. To je nejlepším důkazem serióznosti Bosny a Hercegoviny, jako spolehlivého obchodního partnera a zajímavé destinace pro investice.

V odkazu http://www.mvp.gov.ba/ekonomska_oblast/?id=5440 naleznete informace o aktuálních projektech v oblasti cestovního ruchu, průmyslu, infrastruktury, energetiky a zemědělství.