Imajući u vidu da se informacije mijenjaju i ažuriraju sukladno epidemiološkoj situaciji, sve informacije koje se odnose ne ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu mogu se naći i pratiti na stranici Granične policije Bosne i Hercegovine putem linka: www.granpol.gov.ba/Faq/Covid19?pageId=76 

Informacije o radu ugostiteljskih objekata i drugih gospodarskih subjekata, kao i aktualne mjere koje entitetski krizni stožeri donose u skladu sa epidemiološkom situacijom mogu se pratiti na stranici Vlade Republike Srpske putem linka: https://koronavirususrpskoj.com/vladine-mjere/ i na stranici Federalnog ministarstva zdravstva putem linka: https://covid19.fmoh.gov.ba/