Imajući u vidu da se informacije mijenjaju i ažuriraju sukladno epidemiološkoj situaciji sve informacije koje se odnose na ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu mogu se pronaći i pratiti na stranici Granične policije Bosne i Hercegovine putem linka: www.granpol.gov.ba/Faq/covid19?pageId=76.

Informacije o radu ugostiteljskih objekata i drugih gospodarskih subjekata, kao i aktualne mjere koje entitetski krizni stožeri donose u skladu sa epidemiološkom situacijom mogu se pratiti na stranici Vlade Republike Srpske putem linka: https://koronavirususrpskoj.com/vladine-mjere/ i na stranici Federalnog ministarstva zdravstva putem linka: https://covid19.fmoh.gov.ba/.