Dana 05.03.2021. u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena, ministar vanjskih poslova Češke Republike Tomaš Petriček održao je online diskusiju sa ženama ambasadoricama akreditiranima u Pragu, kojem je prisustvovala i ambasadorica Martina Mlinarević. Ministar Petriček je predstavio napore Češke Republike u polju ženskih prava i rodne ravnopravnosti, što su učinile i sve ambasadorice prenoseći iskustva iz svojih zemalja. Ambasadorica Mlinarević koja je u svom višegodišnjem radu posvećena upravo ovoj temi, iskazala je posebno zadovoljstvo jer Ambasada BiH usko surađuje i podupire žene oboljele od karcinoma dojke u Češkoj Republici, te se interesirala za zakon koji se očekuje da će Češka Republika usvojiti, vezano za kompenzaciju ženama Romkinjama zbog prisilnog steriliziranja.

EvtVpnBWgAEJDxg