Diplomatski odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Češke uspostavljeni su 08.04.1993.godine, a Diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u Pragu je otvoreno listopada/oktobra 2005.godine

1.      Potpisani sporazumi i ugovori

Iz oblasti ekonomske suradnje između BiH i Republike Češke svi važni sporazumi su poptisani i/ili ratifikovani:

   –  Sporazum o ekonomskoj suradnji, ratifikovan,

   –  Sporazum o zaštiti i unapređenju investicija, ratifikovan,

   –  Provodbeni protokol između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o provođenju

      Sporazuma između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja       borave  bez dozvole, potpisan 18.09.2012. godine u Pragu.

   –  Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je u fazi notifikacije,

2. Sporazumi, ugovori u pripremi

Slijedeći sporazumi su u pripremi:

   –  Sporazum o cestovnom, prometu je usaglašen, određen je potpisnik i u završnoj je fazi   pripreme za potpisivanje.

  

Pokrenuta  inicijativa za zaključivanje slijedeća tri nova sporazuma:

•        Sporazum o pružanju pomoći u građanskim, obiteljskim/porodičnim i kaznenim stvarima između BiH i Češke –češka strana je preuzela obavezu pripreme prednacrta novog sporazuma.

•        Sporazum o socijalnom osiguranju, ekspertne grupe rade na izradi nacrta.

•        Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj, znanstvenoj  i tehničkoj suradnji.