Jan Čihak, autor monografije o sarajevskim tramvajima i trolejbusima, posjetio je Veleposlanstvo/Ambasadu BiH u Pragu i poklonio novo izdanje knjige veleposlanici/ambasadorici Danki Savić. Monografija Jana Čiháka o sarajevskim tramvajima objavljena je prije više od dvije godine na engleskom i njemačkom jeziku, a nedavno i na češkom i b/h/s jezicima. Zanimljivo je podsjetiti da je Sarajevo bilo četvrti grad Austro-Ugarske sa električnim tramvajem, a smatra se da je bio prvi grad na svijetu u kojem je vozila uskotračna električna lokomotiva. Monografija će uskoro biti predstavljena i u Sarajevu.

 

22 23

 

24.10.2016.godine