Dana 25.01.2021., ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Martina Mlinarević sastala se s direktorom Odjela za vanjsku ekonomsku politiku Ministarstva industrije i trgovine gospodinom Martinom Pospišilom. Tema sastanka bile su skore bilateralne konzultacije ministarstava dviju zemalja, kao i unaprijeđenje suradnje u narednom periodu, specijalno vezano za teškoće koje je uvjetovala pandemija koronavirusa.
Pospišil je iznio nekoliko planova Češke Republike vezano za investicije u Bosni i Hercegovini, međusobnu razmjenu roba, znanja i talenata, te nove posjete koje bi bile realizirane u skladu s epidemiološkim uslovima. Bilo je riječi i o projektu Ministarstva industrije i trgovine – Aid for Trade, u sklopu kojeg je održano nekoliko online sastanaka Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine s kompanijama, inovativnim centrima i poslovnim udruženjima Republike Češke.
Mala i srednja preduzeća su perspektivan sektor bosanskohercegovačke ekonomije. Mnoge kompanije svoju proizvodnju fokusiraju na izvoz u Evropsku uniju i uspješno sudjeluju u međunarodnim lancima snabdijevanja. Digitalizacija proizvodnje i poslovnih procesa izazov je za kompanije u ovom sektoru i istovremeno prilika za jačanje njihove konkurentnosti u međunarodnoj trgovini.On-line projekat organizovan je u okviru programa Aid for Trade, čiji je cilj da doprinese razvoju partnerskih zemalja putem podrške njihovih trgovinskih kapaciteta. Program se oslanja na iskustvo Republike Češke sa ekonomskom transformacijom i pristupanjem Evropskoj uniji. Cilj pojedinačnih projekata je prijenos iskustva, znanja i tehnologije.
IMG-a97c9ad24f4e74b179898229edf95ce5-V