Odjeljenja i osoblje ambasade
Adisa Mujkić
Savjetnik
Amir Stupac
I sekretar
Edisa Bećirević
Konzularni radnik
Predrag Nastić
Vozač
Denisa Čamdžić
Tehnički sekretar