Nj. Ekselencija Martina Mlinarević – Sopta

Dear friends,
I welcome you to the website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina to the Czech Republic which I hope you will find useful and informative.
The Embassy Bosnia and Herzegovina has been operating in Prague since October 2005 and I hope you will be able, through our website, to find all the information you may require about our country and its bilateral relations with Czech Republic.
Czech Republic for Bosnia and Herzegovina was a true friend during the hardest times of war, and remains a sincere friend until today.
Bilateral relations between our two countries have been steadily expanding and diversifying over recent years and interaction between our two countries is also deepening. I am certain that relations of our two countries will continue to expand to the reciprocal interest of our people and for the prosperity of our region.
It is my great honour to be heading the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Czech Republic, as my first assignment as Ambassador. Together with the Embassy’s dedicated staff, our team is steadfastly committed to the collective aim of elevating the relationship of Bosnia and Herzegovina with the government and people of Czech Republic to new heights.
Representing Bosnia and Herzegovina as Ambassador, I will strive to find synergies between two great communities and promote partnerships and alliances between Bosnia and Herzegovinian and Czech companies, organizations, universities, theaters, writers, film industry, athletics and tourism. In doing so, I will also rely on the support of the B&H-Czech community, whose talents and accomplishments enable the creation of a special bond between our countries. As an Ambassador, my goal is to promote a positive image of our homeland to the Czech community and in the media.
I also feel particularly fortunate that my husband Goran and daughter Una will be given the opportunity to experience the incredible diversity of a country with such unique and prolific history and culture.
Our team at the Embassy of Bosnia and Herzegovina is at your disposal to provide any information or to answer any question regarding our homeland.

H.E. Martina Mlinarević, Ambassador

Vážení přátelé,
Vítám Vás na webových stránkách Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v České republice a doufám, že vám budou užitečné a poučné.
Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny působí v Praze od října 2005 a doufám, že prostřednictvím našich webových stránek budete moci najít všechny informace o naší zemi a jejích bilaterálních vztazích s Českou republikou, které budete potřebovat.
Česká republika byla pro Bosnu a Hercegovinu v nejtěžších letech války velkým přítelem a stabilní přátelská podpora zůstala i v době míru až dodnes.
Bilaterální vztahy mezi našimi dvěma zeměmi se v posledních letech neustále rozšiřují a diverzifikují a také se prohlubuje spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi. Jsem si jistá, že se vztahy našich dvou zemí budou i nadále rozšiřovat ve společném zájmů naších národů a ve prospěch našeho regionu.
Je mi velkou ctí být v čele Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v České republice. Spolu s oddaným personálem Velvyslanectví se náš tým zavazuje ke kolektivnímu cíli, kterým je zlepšení vztahů Bosny a Hercegoviny s vládou a lidem České republiky.
Představující Bosnu a Hercegovinu jako její velvyslankyně se budu snažit najít propojenost mezi dvěma společnostmi a podporovat partnerství a spojenectví mezi Bosnou a Hercegovinou a českými firmami, organizacemi, univerzitami, divadly, spisovateli, filmovým průmyslem, sportovci a cestovním ruchem. Při tom se budu také spoléhat na podporu bosensko-české komunity, jejíž talenty a úspěchy umožňují vytvoření zvláštního pouta mezi našimi dvěma zeměmi. Mým cílem jako velvyslankyně je české společnosti a médiím ukázat pozitivní obraz naše vlasti.
Mám také velkou radost a štěstí, že můj manžel Goran a moje dcera Una dostanou příležitost zažít neuvěřitelnou rozmanitost země s tak jedinečnou a plodnou historií a kulturou.
Náš tým na Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny je Vám k dispozici, aby Vám poskytl jakékoliv informace nebo odpověděl na jakékoliv dotazy týkající se naší vlasti.

J.E. Martina Mlinarević, velvyslankyně

Prethodni veleposlanici/ambasadori

Danka Savić
Danka Savić – 10/2013-11/2016
Nediljko Bilić
Nediljko Bilić – 4/2010 – 8/2013
Ivan Orlić
Ivan Orlić – 9/2005 – 1/2009

Prethodni ambasadori

Danka Savić
Danka Savić – 10/2013-11/2016
Nediljko Bilić
Nediljko Bilić – 4/2010 – 8/2013
Ivan Orlić
Ivan Orlić – 9/2005 – 1/2009