Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH svake godine izrađuje “Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednom mjestu sve nepohodne kontakte kao važan preduvjet za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi, konferenciji ili drugoj promotivnoj aktivnosti. U prilogu je dostupan “Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini 2019”. Isti se može pronaći i na web stranici http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/01/CALENDAR-OF-BH-FAIRS-MANIFESTATIONS-2019.
pdf
.Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini 2019

CALENDAR OF FAIRS AND EXHIBITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 2019 engl.