Veleposlanstvo – Ambasada

http://bhembassy.cz/veleposlanstvo-ambasada/
Opletalova 27, 110 00 Praha, Česka Republika

Veleposlanik/ Ambasador

Prethodni veleposlanici:

  • Danka Savic – 10/2013-11/2016
  • Nediljko Bilic – 4/2010 – 8/2013
  • Ivan Orlic – 9/2005 – 1/2009

 

Velvyslanectvi­ Bosny a Hercegoviny © 2015