Veleposlanik-Ambasador

Veleposlanik-Ambasador BiH Nj.E. g-đa DANKA SAVIĆ

danka* Imenovana je za veleposlanicu/ambasadoricu Bosne i Hercegovine    u Češkoj Republici i Slovačkoj Republici, svibanj/maj 2013.godine.

* Magistrica Europskih studija (dvogodišnjeg magistarskog studija  Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u suradnji  sa Bologna Univerzitetom u Italiji i London School of Economists u  Velikoj Britaniji) i diplomirani žurnalista, (Fakultet političkih nauka,  Odsjek Žurnalistika, Sarajevo).

* Kao dugogodišnja novinarka  (1995 – 2013) objavljivala tekstove o političkim i socijalnim prilikama u BiH, reportaže iz europskih zemalja i iz drugih dijelova svijeta, izvještavala iz zemalja u regiji, i sa međunarodnih konferencija. Godinama pratila zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu.

* Dva puta nagrađivana za tekstove vezane za EU, proces približavanja BiH EU, drugi put – 2012.godine -proglašena najboljom novinarkom printanih medija za izvještavanje o europskim integracijama.

* Dobitnica i novinarske nagrade ‘Srđan Aleksić’ za profesionalno izvještavanje o marginaliziranim i ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini.

* Profesionalno se usavršavala u SAD (Columbia University, Missouri, SAD), pohađala seminare u Nato-u u Briselu,u Kini, Berlinu, Turskoj, kao i Akademiju za političko usavršavanje Vijeće Europe, te osmomjesečni program o europskim poslovima u Parizu

Vidjeti:

Velvyslanectvi­ Bosny a Hercegoviny © 2015